İçerik Yönetimi

İçerik Yönetimi, websitede yer alan metin, görsel, video, element, ikon ve grafik unsurlarının son kullanıcı açısından fayda sağlayacak ve bütünsel ahengi bozmayacak şekilde tüm dijital içeriklerin bilgi yönetiminin sağlanmasıdır. Doğru içerik yönetimi site haritası kurgusundan başlar. Oluşturulacak kurumsal veya kişisel bilgiler ürün ve hizmet kalemlerine uygun şekilde kategorize edilmelidir. Bütün içerikler teknolojik standartlarına uygun olarak internet kullanıcısının ihtiyaç, merak ve öğrenme kaynaklı tüm sorguları için tanımlanabilir ve bulunabilir olarak kurgulanmalıdır.

Site içerisinde yer alan içeriklerin yönetimi rastgele olarak değil, sistemli ve sürdürülebilir stratejilere uygun olmalıdır. Örneğin ürünlerin tanıtıldığı bir sitede firma veya kurumsal bilgilendirme, kategori ve başlıkları haricinde ürün üst kategori, kategori ve alt kategorileri iyi tartışılmış ve yaygın kullanımlarının tercih edilmiş olması önemlidir. Tanıtım metin, görsel ve video unsurları da özgün olarak ilgili ürüne uygun olarak hazır hale getirilmelidir. Günümüz internet kullanıcıları nihai durumda bilgiye hızlıca ulaşabileceği ve kendisi için müspet ve/veya menfi sonuç değerlendirmesi yapabileceği öğrelerin yer aldığı siteleri yaygın olarak tercih etmektedir. Bu sebepten karar alma sürecini basite indirgeyip ve hızlandıracak içerikler önemli ve değerlidir.

Kısaca içerik yönetimi; akademik literatürde bilgi yönetiminin bir çeşididir. İçerik yönetimini tanımlamak gerekirse de; data, enformasyon ve bilgi gibi öğelerin son kullanıcı için doğru mesaj ve kanallarla; anlamlı, faydalı ve iktisadi ölçeklerle kıyaslanabilir halde dijital platformlara uygun üretilip paylaşılması sürecidir.